Disclaimer

Praktijk Veldwerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke schade u uzelf zou aanrichten door beslissingen gebaseerd op informatie van deze website. Sommige ongemakken zijn niet of minder geschikt voor zelfmedicatie, raadpleeg hiervoor tijdig uw huisarts of specialist. Als u momenteel geneesmiddelen neemt, stop de inname ervan niet of vervang ze niet zonder eerst een arts te raadplegen. Ook tijdens de zwangerschap, zogen of bij jonge kinderen is het verstandig u eerst goed te laten informeren.

Wanneer men een behandeling overeenkomt met Praktijk Veldwerk verklaart men voorts, dat hij/zij heeft ingestemd met de doelstelling van de behandeling, waarbij hij/zij zich er van bewust is dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning.

Er kan geen sprake zijn van een resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van Praktijk Veldwerk, coach/behandelaar Maarten Smetsers.

Na het lezen van het bovenstaande en op basis van alle gekregen informatie, verklaart de cliƫnt hiermee tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen om een behandeling te willen ondergaan.