Privacyverklaring

Praktijk Veldwerk
Koningin Julianalaan 6 7437VB Bathmen
06-83207495 www.Praktijkveldwerk.nl
maarten@praktijkveldwerk.nl
KvKnr: 85030805

Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.praktijkveldwerk.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug- ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik de help-functie van de browser.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

Social Media Kanalen

Praktijk Veldwerk maakt mogelijk gebruik van verschillende social mediakanalen, Zoals bijv: Facebook, Pinterest, LinkedIn en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Praktijk Veldwerk gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Veldwerk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 Gezondheid
Burgerservicenummer (BSN)
gegevens van personen jonger dan 16 jaar, onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maarten@praktijkveldwerk.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan mij stellen. Ik vraag jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weet ik van wie de vraag afkomstig is en kan ik je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat ik telefonisch contact met je opneem. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven. Met deze gegevens kan ik jou ook offertes of facturen sturen. Deze ontvang je op je e- mailadres.

Nieuwsbrief

Je krijgt van Praktijk Veldwerk alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt

Autorespond gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

Boekhouding

Voor mijn bedrijf moet ik een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruik ik een boekhoudprogramma. Hierin verzamel ik de facturen die zijn aangemaakt na het aanvragen van een dienst door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij mijn boekhoudprogramma en boekhouder.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Praktijk Veldwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Praktijk Veldwerk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen met anderen

Praktijk Veldwerk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk Veldwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Personalia Bewaartermijn: 7 jaar
Adres: Bewaartermijn: 7 jaar
Dossier:  Bewaartermijn: 7 jaar

De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Praktijk Veldwerk heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via maarten@praktijkveldwerk.nl

Beveiliging van gegevens

Praktijk Veldwerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via maarten@praktijkveldwerk.nl

Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.